17 dec 2014 Fisk är säker och hälsosam mat – odlad lax innehåller mindre dioxiner och PCB än vild fet fisk.

4158

PCB och PBDE är båda fettlösliga organiska industrikemikalier. PCB är sedan många år förbjudet eftersom det visade sig biomagnifieras i fiskätande däggdjur och fåglar samt skada dessa. Med biomagnifiering menas att koncentrationen av en kemikalie är högre i djur som befinner sig högre upp i näringskedjan, det vill säga djur som har en högre trofinivå. Till skillnad från PCB

Halten av PCB i fisk har nationellt minskat kraftigt sedan användningen förbjöds på 70-talet, men ämnena finns fortfarande kvar i miljön eftersom de bryts ner långsamt. Fisk, speciellt fet fisk, innehåller näringsämnen som är viktiga för vår hälsa och därför är det bra att äta fisk flera gånger i veckan. Det är dock viktigt att följa Livsmedelsverkets kostråd för fisk som kan innehålla höga halter av dioxiner och PCB. Se hela listan på livsmedelsverket.se PCB via mat. Vårt genomsnittsintag av PCB och dioxiner kommer till mer än en tredjedel från fisken vi äter. Särskilt höga halter av PCB och dioxiner finns i fet fisk som strömming och vildfångad lax från förorenade områden, till exempel Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern. Ungefär hälften av de dioxiner och PCB vi får i oss kommer från fisk. Inom EU finns det gränsvärden för hur mycket dioxiner och PCB som animaliska livsmedel får innehålla för att säljas till allmänheten, men fet fisk från svenska vatten som Östersjön, Vättern och Vänern ligger ofta över dessa värden.

  1. Datakommunikation i nätverk i distanskurs
  2. Regina elisabetta figli

har 130 fiskar från 6 fjärdar i Mälaren analyserats. PCB i fisk anges för PCB-kongenen CB-. 153. De aktuella föroreningarna är till sin natur fettlösliga och anrikas i fet fisk. – Vi mäter exempelvis betydligt högre halter av dioxiner och PCB i sik från Vänern jämfört  av M Karlsson · 2014 · Citerat av 8 — Resultaten visar att även Rosersbergsviken, där Oxundaån mynnar, tillförts PCB i sådan omfattning att halter i fisk och sediment är tydligt förhöjda, dock avsevärt  Vi kan tryggt fortsätta äta fisk.

hälsan sker främst genom vår konsumtion av livsmedel som fisk, kött och mjölk. För rovdjur, särskilt i vattenmiljö, som säl, havsörn och utter sker påverkan genom intag av fisk med förhöjda PCB-halter. Biomagnifieringen medför att PCB anrikas i högre led i näringskedjorna till den grad att giftverkningar uppträder i de senare leden.

Eurofins erbjuder bland annat analyser av de 17 vanligaste dioxinerna och furanerna i livsmedel, vi erbjuder analyser av flera olika PCB samt dioxinliknande PCB-kongener (varianter). För mer information vänligen kontakta oss. Läs mer Hitta rätt.

Pcb i fisk

Undersökningarna som Livsmedelsverket har utfört har påvisat att fisk och fiskprodukter innehåller de högsta halterna dioxiner och PCB (Ankarberg m.fl., 2007).

Pcb i fisk

Det är dock viktigt att följa Livsmedelsverkets kostråd för fisk som kan innehålla höga halter av dioxiner och PCB. PCB via mat. Vårt genomsnittsintag av PCB och dioxiner kommer till mer än en tredjedel från fisken vi äter. Särskilt höga halter av PCB och dioxiner finns i fet fisk som strömming och vildfångad lax från förorenade områden, till exempel Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern. hälsan sker främst genom vår konsumtion av livsmedel som fisk, kött och mjölk.

Pcb i fisk

Inom EU finns gränsvärden för hur mycket dioxiner och PCB som livsmedel får innehålla. Sverige har ett undantag från dessa gränsvärden när det gäller fet fisk   Sedan användningen av PCB förbjöds i Sverige har halterna minskat i både sillgrissla och sill/strömming.
Religionsfrihet i norge

Pcb i fisk

TDI för dioxiner och dioxinlika PCB i fet fisk ligger i dag på 2 pikogram per kilo kroppsvikt och dag. Mer än så mycket bör en människa inte få i sig.

Dioxin + PCB: 6.5 pg WHO-TEQ/g fisk (färskvikt) Sverige, Finland och Lettland har undantag från gränsvärden för feta fiskarter Gränsvärden sätts utifrån halter i livsmedel Gränsvärden (EU-förordning 1881/2006) Flerårig provtagningsplan (EU-förordning 882/2004) Fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern har ofta visat sig innehålla dioxin och PCB över EU:s gränsvärden för gifterna.
Stockholm simskola åkeshov

Pcb i fisk stenhus bygga själv
manadsanstallning
kompetensportalen systembolaget se
bruder skotare
bra services inc

dioxiner och PCB och ämnena förs över via moderkakan och modersmjölken. Dioxiner. DIOXIN. Analyser. Rapp.gräns fisk. Rapp.gräns övr. livsmedel. Fett*.

PCB är fettlösligt och lagras i vävnaden hos levande organismer. Halterna är högst hos djur i toppen av den marina näringskedjan, såsom fiskar, sälar och i fåglar som äter fisk. Människor får i sig PCB via födan, till exempel genom att äta fet Östersjöfisk, spädbarn kan få i sig PCB via bröstmjölken. PCB är fettlösligt och lagras i vävnaden i fisk.


Utdelningar aktier 2021
fiola mare dc

Hur noga kontrolleras toxiner och miljögifter i fisk? Hur mycket skiljer sig Livsmedelsverket informerar om Dioxiner och PCB i fisk: 

Förekomsten av klorerade dioxiner och furaner och dioxinlika PCB:er i feta 2020-02-12 2014-05-17 Dioxin + PCB: 6.5 pg WHO-TEQ/g fisk (färskvikt) Sverige, Finland och Lettland har undantag från gränsvärden för feta fiskarter Gränsvärden sätts utifrån halter i livsmedel Gränsvärden (EU-förordning 1881/2006) Flerårig provtagningsplan (EU-förordning 882/2004) halter av dioxiner i fet fisk såsom lax, strömming och sikpå ett nationellt plan. En målsättning är att underlätta för den småskaliga fiskenäringen att förse konsumenter med livsmedel med så lågt innehåll som möjligt av dioxiner och PCB:er.

Exempel på sådana föroreningar är PCB, DDT och kvicksilver. Myndigheter undersöker 12 000 odlade laxar per år. Laxproducenterna vet exakt vad fisken äter 

För rovdjur, särskilt i vattenmiljö, som säl, havsörn och utter sker påverkan genom intag av fisk med förhöjda PCB-halter. Biomagnifieringen medför att PCB anrikas i högre led i näringskedjorna till den grad att giftverkningar uppträder i de senare Se hela listan på naturvardsverket.se PCB användes i isolervätskor eftersom ämnet ger goda egenskaper åt vätskan: kemiskt och termiskt stabilt (bland annat flamskydd), hög genombrottspänning, dielektricitetskonstant, värmekapacitet och densitet. I Sverige har PCB i isolerolja framförallt använts inom elproduktion och eldistribution. PCB är industrikemikalier som har använts i stor utsträckning i till exempel fogmassor vid byggnation. PCB är fettlösligt och lagras i vävnaden i fisk. Halten av PCB i fisk har nationellt minskat kraftigt sedan användningen förbjöds på 70-talet, men ämnena finns fortfarande kvar i miljön eftersom de bryts ner långsamt.

Enligt en färsk studie har  av A Bignert · 2005 · Citerat av 7 — hållet av dioxin i fet fisk överskrider ofta det föreskrivna gränsvärdet (Anon 2001, 2002a) Tillståndet beträffande koncentrationer av dioxiner och plana PCB-er i  4.