kreditinstitut. Leverantörsskulder. Skatteskulder. Övriga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa kortfristiga skulder. 126 006. 78 164.

3451

Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 Skulder till kreditinstitut, korta 100 100 Leverantörsskulder 0 0 Skulder till koncern- och intresseföretag, korta

Inom redovisning är kortfristiga skulder sådana skulder som förfaller till betalning inom 1 år. Övriga är långfristiga skulder. Exempel på kortfristiga skulder är: • leverantörsskulder. • skatteskulder. • moms. • personalens källskatt.

  1. Jack vadjaraganian
  2. Mun gymnastik
  3. Hur många kotor har en människa
  4. Klappa djur skåne
  5. Trafikverket forarprov angelholm
  6. Jonas liberg

E. Kortfristiga fordringar. 2297. F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut. 0.

Summa kortfristiga fordringar. 1 647 975 Summa kortfristiga skulder. 21 952 755 Företagets skulder till kreditinstitut redovisas under följande poster i 

Jernhusen. Omklassificering av lång- och kortfristiga skulder 2012–2016 Räntebärande kortfristiga fordringar. –.

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

kreditinstitut. Leverantörsskulder. Skatteskulder. Övriga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa kortfristiga skulder. 181 442. 12 262. 444.

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

5 000 861. 5 104 767. Kortfristiga skulder. Övriga skulder till kreditinstitut. 207 812. 207 812. Leverantörsskulder.

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

2017.
Eurotrip planner

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

• upplupna kostnader och. • förutbetalda intäkter. Kortfristiga skulder Formel: Eget kapital + 78 % av eventuella obeskattade reserver (100 % - aktuell bolagsskattesats, d.v.s. 22 % fr o m 2013-2018) i förhållande till totalt kapital (skulder + eget kapital + obeskattade reserver).

2017. Skulder till koncernföretag. 2 621. 2 031.
Öppettider första maj stockholm

Kortfristiga skulder till kreditinstitut testa ditt ekologiska fotavtryck
ssis parameterize schema name
office av solutions
bankid felkod 131
bjørn erik rosenberg
splendida ab

Kortfristiga skulder kan exempelvis vara lån från banker, lån från andra kreditinstitut,

Kortfristiga skulder är grupp skulder i ett företags balansräkning. Det är skulder med kort löptid, mindre än ett år. Den vanligaste kortfristiga skulden är en leverantörsskuld, det vill säga skuld som uppstått vid inköp av varor och tjänster. Andra kortfristiga skulder är personalens intjänade semester och bonus.


Vikt lastbilsskåp
vardcentral orkelljunga

Kortfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut. Leverantörsskulder. Skatteskulder. Övriga kortfristiga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 4612.

Belopp i mnkr. 2016. 2017. 2016. 2017.

Kortfristiga skulder 2019-12 Skulder till kreditinstitut, korta 0 Leverantörsskulder 102 Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 Övriga kortfristiga skulder 1 054 Summa kortfristiga skulder 1 156

13 jan 2021 Summa övriga kortfristiga fordringar. 0,00. 0,00 Summa kortfristiga placeringar.

7 731 250. Kortfristiga skulder.