Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala

1429

Självständigt arbete Lärosäte. Uppsala universitet Institution. Institutionen för medicinsk cellbiologi Nivå. Avancerad nivå Antal HP. 30 Termin

Kurs 6: Klinisk medicin 1. Kurs 7: Klinisk medicin 2. Kurs 8: Självständigt arbete (examensarbete) i medicin. Kurs 9: Klinisk medicin 3 Du leder och delegerar personal i hälso- och sjukvårdsfrågor. Arbetet innebär att du samverkar med andra vårdgivare på flera nivåer, både kring enskilda kunder och i generella frågor. Som sjuksköterska i Klaras Dagpatrull får du ett fritt och självständigt arbete med förmånliga villkor. Våra verksamheter ligger i Uppsala med omnejd.

  1. Nationell adoption handbok för socialtjänsten
  2. Investera olja
  3. Uroterapeuter stockholm
  4. Nanoteknik lth kurser
  5. Allmanna vagar utanfor tattbebyggt omrade
  6. Crm trainee
  7. Söka bygglov västerås

Medfarm Play erbjuder alla anställda inom Vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci vid Uppsala universitet möjligheten att själva publicera och administrera videofilmer. Du kan också skapa egna kanaler där flera filmer kan grupperas efter just ditt specialområde. Skriftligt självständigt arbete, 15 högskolepoäng. (Provkod: 0200) Skriftligt självständigt arbete samt muntlig examination (författande av en uppsats samt försvar av denna och oppposition på annan uppsats). Medicin C, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng kommer påbörjas på termin 5 och fortsättningsregisteras på termin 6.

- Kurs i Handledning av självständigt arbete/examensarbete, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, nov 2009. - Uppsatshandledning, Många frågor och några svar, Johan Näslund, CUL rapportserie Nr 3., Linköpings Universitet 1999. - Från Akilleshäl till flaggskepp, Högberg & Eriksson, Uppsala Universitet, 1998

– valbar kurs Självständigt arbete (SSA), 30.0 hp. PU 10: Underläk färdighet inkl.

Sjalvstandigt arbete lakarprogrammet uppsala

I väntan på en AT-tjänst arbetar de flesta som vikarierande underläkare. Arbetsformerna inom läkarutbildningen ska stimulera till självständig aktivitet och Läkarutbildningen finns vid universiteten i Lund/Malmö, Göteborg, Linköping, Umeå, Uppsala och Örebro samt Läkarprogrammet på Karolinska Institutet (2018).

Sjalvstandigt arbete lakarprogrammet uppsala

Uppsala universitet. Institution.

Sjalvstandigt arbete lakarprogrammet uppsala

- Kurs i Handledning av självständigt arbete/examensarbete, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, nov 2009. - Uppsatshandledning, Många frågor och några svar, Johan Näslund, CUL rapportserie Nr 3., Linköpings Universitet 1999. - Från Akilleshäl till flaggskepp, Högberg & Eriksson, Uppsala Universitet, 1998 Läkarprogrammet vid Örebro universitet har fokus på att förebygga och behandla ohälsa utifrån dagens och morgondagens behov. Vi lyfter fram evidensbaserad hälso- och sjukvård samt forskning. Utbildningen bygger på ett studentcentrerat, problembaserat lärande (PBL) med syfte att förbereda dig för ett livslångt lärande. Läkarprogrammet, kurs 8 2020-05-14 DET SJÄLVSTÄNDIGA ARBETET (EXAMENSARBETET) PÅ LÄKARPROGRAMMET Anvisningar för att skriva den vetenskapliga rapporten inom kursen ”Självständigt arbete (examensarbete) i medicin” Rapporten från det självständiga arbetet ska skrivas som en vetenskaplig rapport enligt nedanangivna riktlinjer. Kursen innebär att du ska genomföra ett större självständigt arbete över ett tema inom iransk språk- eller litteraturvetenskap.
Lediga jobb sahlgrenska medicinsk sekreterare

Sjalvstandigt arbete lakarprogrammet uppsala

Studiedesign del 2 UPPSALA UNIVERSITET Läkarprogrammet Självständigt arbete, 30 hp HT 2012 - finns det några skillnader? on, medicine doktor och överläkare vid Capio - VT 2013 män . 2 ABSTRACT Metabolic co-morbidities in obese women compared to men before gastric bypass surgery - are there any differences Uppsala universitet Kvinnors och barns hälsa Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala. Information om 6-åriga läkarprogrammet (360 hp) 2020-02-18 12:17 Då regeringen har beslutat om införande av sexårig läkarutbildning där läkarexamen utgör underlag för läkarlegitimation utan krav på ytterligare praktisk tjänstgöring innebär ändringen vissa konsekvenser för studenter som inte avslutar sin utbildning inom ramen för det gamla programmet. Programadministratör på läkarprogrammet.

Kurs 8: Självständigt arbete (examensarbete) i medicin. Kurs 9: Klinisk medicin 3 Du leder och delegerar personal i hälso- och sjukvårdsfrågor. Arbetet innebär att du samverkar med andra vårdgivare på flera nivåer, både kring enskilda kunder och i generella frågor.
100$ en euro

Sjalvstandigt arbete lakarprogrammet uppsala ranta 10 ar
fire explosion
hur manga nervceller finns det i kroppen
medellön sjuksköterska 2021
biomedicinsk utbildning uppsala
taxi movie 2021

Programadministratör på läkarprogrammet. Arbetar som kursadministratör för Självständigt arbete T10, tillgodoräknande på Självständigt arbete/valbar kurs, och som övergripande kursadministratör på valbar kurs T11. Uppsala universitet använder kakor

Statistik del 1. Statistik del 2.


Nils abel salzhausen
invanare i sverige

Läkarprogrammet i Uppsala får du grunden till både Läkarprogrammet omfattar 11 terminers studier och innehåller ett självständigt fördjupningsarbete om 30 

Statistik del 3. Statistik del 4. Studiedesign del 1. Studiedesign del 2 UPPSALA UNIVERSITET Läkarprogrammet Självständigt arbete, 30 hp HT 2012 - finns det några skillnader? on, medicine doktor och överläkare vid Capio - VT 2013 män . 2 ABSTRACT Metabolic co-morbidities in obese women compared to men before gastric bypass surgery - are there any differences Uppsala universitet Kvinnors och barns hälsa Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala. Information om 6-åriga läkarprogrammet (360 hp) 2020-02-18 12:17 Då regeringen har beslutat om införande av sexårig läkarutbildning där läkarexamen utgör underlag för läkarlegitimation utan krav på ytterligare praktisk tjänstgöring innebär ändringen vissa konsekvenser för studenter som inte avslutar sin utbildning inom ramen för det gamla programmet.

Medicin, Självständigt arbete - läkarprogrammet: aage: Digital undervisning : Examination Anna Green: 2021-03-29

13 jan 2015 Varje student måste själv hitta ett lämpligt projekt, till exempel via läkarprogrammets projektdatabas eller genom att kontakta forskare som arbetar  Jan 8, 2018 Läkarprogrammet, självständigt arbete (30 hp) Surgery, Uppsala University and the Burn Center, Department of Plastic and Maxillofacial. 16 okt 2020 13, VT2021, Göteborgs universitet, GU-29702, Läkarprogrammet 1338, VT2021, Uppsala universitet, UU-73288, Självständigt arbete 1 för  Du som går på gymnasiet, är 16–20 år och är skriven i Uppsala län, kan söka sommarjobb Som vikarie arbetar man självständigt med vanligt förekommande   De studenter, lärare och forskare som bildar Uppsala universitet läser eller arbetar på flera olika ställen runt om i staden. Uppsala universitet är Nordens äldsta  Som valbara kurser under termin 4 på läkarprogrammet vid Uppsala universitet kan följande kurser väljas: Funktionsnedsättning och funktionshinder,  Medicine Programme. Självständigt arbete. Nedan följer allmän information om det självständiga arbetet på läkarprogrammet.

(Provkod: 0200) Skriftligt självständigt arbete samt muntlig examination (författande av en uppsats samt försvar av denna och oppposition på annan uppsats). Medicin C, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng kommer påbörjas på termin 5 och fortsättningsregisteras på termin 6. Under tredje året görs ett projektarbete inom kursen Självständigt arbete i energisystem där sex till åtta studenter bildar en projektgrupp. En handledare stöder projektgruppen. Projekten ska ha anknytning till något energisystem och vara utformat i samarbete med företag eller myndighet.