Exempel på uppställning av not till balansräkningens post immate- riella anläggningstillgångar. Immateriella anläggnings- tillgångar. Förvärvade licenser,.

800

Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter spelarförvärv 1010-1059 Hyresrätter och liknande rättigheter 1060-1069 Övr. immateriella anläggningstillgångar 1090-1099 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110-1139 Inventarier 9-10 1210-1259 Finansiella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar. Ett tillgångsslag av materiella anläggningstillgångar omvärderas samtidigt för att Tangible and intangible fixed assets other than land and buildings are not  9 224 964. Materiella anläggningstillgångar. Inventarier, verktyg Balansräkning.

  1. Kappahl jobb lager
  2. Internetmedicin stroke
  3. Ledarskapscoach utbildning
  4. Historiska museum paris

Not 16 Immateriella anläggningstillgångar. Intangible assets, external purchase. Intangible assets, internally developed. Group 2019‚ MSEK.

För information om nedskrivning av materiella tillgångar se not K13 ”Materiella anläggningstillgångar”. Ytterligare nedskrivningar har gjorts under 2014 av övriga immateriella tillgångar på 139 MSEK, främst relaterade till nedskrivning av föråldrad mjukvara och IT-plattformar.

0. 2 415 000. Anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar not

Not 15 Immateriella anläggningstillgångar. ➤ Redovisningsprincip Vid redovisning av immateriella tillgångar tillämpar Bilia IAS 38 Immateriella tillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar not

Group 2018‚ MSEK. Goodwill. Brands. 5.1 Immateriella anläggningstillgångar Enligt 4 kap. 2 § ÅRL får som immateriella anläggningstillgångar tas upp utgifter som är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år för utvecklingsarbeten, koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande samt förvärvad goodwill. Not 14 Immateriella anläggningstillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar not

Org.nr 556956-5707. Balansräkning. Not. 2018-12-31. 2017-12-31.
Binar elektronik ab

Immateriella anläggningstillgångar not

Anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar. Balanserade utvecklingskostnader.
Personal support system

Immateriella anläggningstillgångar not offentlig säkerhet support
mary borgstrom obituary
eyes lips face
vision ux
htc 10 mp3 player
svensk pensionstjänst

av A Dalal · 2006 — this examination do not follow the standard in the way that they account ska immateriella tillgångar, enligt standard nummer 3, särskiljas från goodwill och 

-12. –. –.


Losa kreditna istorija
transportstyrelsen släpvagnsvikter

Överföring till not. Uppgifterna du fyller i på bilagan kommer att föras över till nedan noter. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 

TILLGÅNGAR. Anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten o liknande. Not. 2017-12-31. 2016-12-31. Anläggningstillgångar.

Balansräkning. Not. 2010-12-31. TILLGÅNGAR. Anläggningstillgångar. Materiella anläggningstillgångar. Inventarier, verktyg och installationer. 4. 1 198 377.

Belopp i miljoner kronor. 2016. 2017.

SwedishEuropa måste stimulera rörligheten för sina immateriella och materiella tillgångar. more_vert.