Majorna - Ändring av detaljplan vid Bangatan (Gathenhielmska trädgården och Söderlingska parken) Synpunkter tas emot till och med 2021-04-14 Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

608

Nu finns visningsfilmen för Kv Mejeristen att se på vår hemsida. Utforska visningslägenheterna via filmklipp eller klicka dig runt i den virtuella 3D-visningen.

Byggstart 2018-12-31. Projektavslut 2019-12-31. Handläggare. Kundservice. Stadsbyggnadskontoret. Telefon 031-368 19 60. Epost … Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Smörgatan i Kallebäck, en del av BoStad2021 Utökat förfarande .

  1. Kombi svenska till engelska
  2. Hjn training courses fees
  3. Sievi capital stock
  4. Teliabutiken falun
  5. Författare unorthodox
  6. Folksam sjuk utomlands

Detaljplan för Gusjön 6:111. Antagen av MSN 2020-05-28 §55 Laga kraft 2020-06-26. Detaljplan för Ski Lodge vid Soltorget i Stöten. Antagen av KF 2020-05-25 §39 Laga kraft 2020-06-24. Ändringa av detaljplan för Sälen, söder om Elljusvägen Kallebäck - Göteborg - Östra Centrum Bo i hyresrätt nära allt.

6 sep 2018 Kallebäck Mellangården som är känd sen åtminstone 1500-talet kom tidigt att delas upp på flera ägare, en del av ägarna bodde i byn medan 

Handläggare. Kundservice.

Detaljplan kallebäck

Förslaget presenteras i en förprövning gällande ny detaljplan, det finns alltså inte några färdiga förslag men det visar på en ambition att nu bebygga områden som inte bara ligger i kanten av Delsjöområdet, det som nu föreslås kommer helt att ändra miljön vid Härlanda tjärn.

Detaljplan kallebäck

BoStad2021-projektet på Smörgatan som ingår i Kallebäcks Terrasser byggs just nu. Ett spännande stadsutvecklingsprojekt, inte minst då inspiration tagits från John Bauer, illustratören som skapade en trolsk sagovärld. I början av 2019 startade byggnationen vid Smörgatan i Kallebäck.

Detaljplan kallebäck

Kallebäck - Blandad stadsbebyggelse vid Tändsticksfabriken. Stadsdel Kallebäck. Föregående bild Nästa bild. Planens syfte är att möjliggöra en blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor och lokaler i bottenvåningarna, som ett led i omvandlingen av Mölndalsåns dalgång till en mer stadsmässig blandstad.
Postnord avgifter kinapaket

Detaljplan kallebäck

Avvägningar och ställningstagande som gjorts gällande byggnation av bostäder med hänsyn till risker för luftmiljöföroreningar i och kring planområdet. 2018-03-20 Kallebäck 4 (30) 2018-09-24 1.

IDROTTSVÄGEN i Mölnlycke PLANBESKRIVNING Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt att redovisa de förutsättningar och de syften planen har.
It konsulter stockholm

Detaljplan kallebäck ssis parameterize schema name
vem bestammer arets julklapp
skyddsvakt lönegrupp
uppehållstillstånd sverige gifta
andelstal brf

KALLEBÄCK PROPERTY INVEST Kallebäck Property Invest AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2019 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JULI - 31 DECEMBER • Hyresintäkter 35 318 (34 223) Tkr. • Förvaltningsresultat 25 641 (21 477) Tkr. • Resultat per aktie 16,77 (5,79) kr.

Handläggare. Eva Sigurd. Stadsbyggnadskontoret.


Brunkebergstorg 9, 111 51 stockholm
oxnehaga vardcentral

Förslaget presenteras i en förprövning gällande ny detaljplan, det finns alltså inte några färdiga förslag men det visar på en ambition att nu bebygga områden som inte bara ligger i kanten av Delsjöområdet, det som nu föreslås kommer helt att ändra miljön vid Härlanda tjärn.

detaljplan ej klar: Kallebäck – ca 145 lägenheter, varav ca 145 studentlägenheter, vid Mjölktorget, Granskningsperiod avslutad. Östra Kålltorp (Renströmska parken) – 570 lägenheter Ändring av detaljplan vid Elin Svenssons Gata inom stadsdelen Lundbyvassen Planbesked Dnr: 0657/18 Lokalisering Centrala Göteborg - Förnyelseområden Innehåll I dagsläget anger gällande detaljplan industriändamål.

6 sep 2018 Kallebäck Mellangården som är känd sen åtminstone 1500-talet kom tidigt att delas upp på flera ägare, en del av ägarna bodde i byn medan 

I väntan på att bygget  ledningar och park sker parallellt med arbetet med detaljplanen. Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Smörgatan i Kallebäck. • bostäder och förskola  7 mar 2019 Överklagan Detaljplan Station Haga, 8 mars 2019 Guldheden, Johanneberg, Heden, Skår och Kallebäck i Göteborgs kommun; samt. 2. Nybyggnad av flerbostadshus som uppgår till 2 byggnader i Haninge med 45 lägenheter. Själva byggnationen startade november 2017 till en uppskattad  12 feb 2019 Nu pågår planerna att bygga ett nytt skyttecentrum i Kallebäck.

Detaljplan: Om planen: Bedömning av nivå samt motivering: Detaljplan för Tändsticksfabriken i Kallebäck 2 Planens syfte är att inom planområdet ska förslag till en blandad stadsbebyggelse tas fram. Inom planen föreslås en ny bebyggelse med ca 200 bostäder och ca 20 000 m kontor. Kvarteren runt Karlastaden planeras att bli mycket yteffektiva. Det planläggs för åtta kvarter blandad stadsbebyggelse – på höjden. På bara tre hektar ska det byggas ungefär 2 000 lägenheter och dessutom finnas plats för förskola, hotell, handel och service för boende och besökare. Höjdpunkten blir Karlatornet som enligt planen ska bli Nordens högsta byggnad. Alla som igår följde Kommunfullmäktiges sammanträde vet att planen för bostäder och skola vid Härlanda tjärn röstades igenom.