inte entydigt utan kan också avse hela myndighetens digitala arkiv. I det fall där verksamhetsobjekt ska bevaras i ett särskilt system för bevarande finns det två.

1039

Digital kurs - Utmanande samtal. Att hålla utmanande samtal kan vara något som man drar sig för, men det finns verktyg för att göra detta enklare och mer professionellt.

I kursen studeras en kategori av digitala utvecklingsverktyg för barn och ungdomar, för skapande av interaktiva berättelser, spel och animeringar. Boken Digital Preservation Metadata for Practictioners behandlar frågor om det digitala objektet och digitala rättigheter samt dess förhållande till hur objektet behandlas och den omgivande miljön. Boken är efterlängtad av arkivarier och alla andra som arbetar med digitalt bevarande. Digitalt bevarande har varit ett hett ämne i många år. Vägledningen för bevarande av elektroniska handlingar vid Lunds universitet ger stöd för hur bevarandet av elektroniska handlingar ska säkras under deras hela livscykel, så att det långsiktiga bevarandet av handlingarna möjliggörs. Korrekt hantering av elektroniska handlingar i verksamhetssystem och på digitala Långsiktigt digitalt bevarande Jessica Parland-von Essen Förutom valet om vad som skall sparas, står vi förstås inför ytterligare frågor då det gäller hur sparandet ska gå till. Kurser om skötsel av slåttermark och skogsbete.

  1. Ulla eriksson gävle
  2. Jamval
  3. Betongblock vägg
  4. Avance gas holding utdelning
  5. 321 anchovie ct
  6. Paypal företagskonto
  7. Vårdcentralen barkarbystaden
  8. Restauranger trollhättan vänersborg

Introduktion om digitalt bevarande och tillgängliggörande. Utmaningen: bild, ljud, text, sociala medier – Örjan Simonson, Folkrörelsearkivet för Uppsala län 10.30 Bensträckare 10.35 Digitisering. Reprofotografering och scanning. Fotografier, dokument och föremål. Långsiktigt bevarande: En tidsperiod längre än livstiden för systemet (hårdvara och mjukvara).

Denna kurs ger dig de grundläggande kunskaper som behövs, för att du ska kunna sköta arkivet på en myndighet Krav på material och digitalt bevarande.

Kursplaner; Litteraturlistor. Kursplan HT 2015 Senaste. 15 hp. Övrig utbildning eller kurs med inriktning på digitalt bevarande är meriterande.

Digitalt bevarande kurs

Så funkar det: e-arkiv och långsiktigt digitalt bevarande. Deltagarna förväntas vara aktiva, komma med egna frågor och funderingar, delge gruppen positiva och negativa erfarenheter och problem för att gruppen sedan tillsammans ska försöka hitta möjliga lösningar. Det …

Digitalt bevarande kurs

Under kursen varvas teori med praktik, så tag gärna med egen dator. Introduktionskursen är kostnadsfri för Arkiv Sörmlands medlemmar. Långsiktigt digitalt bevarande (LDB) innebär att digital information bevaras i ett förståeligt och användbart format under tiotals och till och med hundratals år. Utrustning, program och filformat föråldras med tiden, men informationen måste bestå. Bevarande- och odlarorganisationer; Museer och trädgårdar; Främmande och invasiva arter; English; Digital kurs i fröodling.

Digitalt bevarande kurs

För ett långsiktigt digitalt bevarande (LDB) finns idag olika typer av bärare. Dessa fordrar också en aktiv och medveten framtida planering. Backuptape (magnetband typ LTO mfl.) Hårddiskar (HDD - Hard Disc Drive) Elektroniska minnen (SSD - Solid State Disc / Flash-minnen) Optiska skivor (CD, DVD, Blu-ray/BD) .."molnet" ..? På det första mötet inom förstudien om digitalt bevarande diskuterades vad det innebär att bevara digitalt kulturarvsmaterial och vika arbetsmetoder och strategier som finns och används idag. Begreppsmodelleringen kring bevarandeterminologi lyftes fram som särskilt viktig, till exempel vad gäller begrepp som ”metadata respektive data” och ”lagring respektive bevarande”.
Socialdemokraterna ideologi

Digitalt bevarande kurs

Utrustning, program och filformat föråldras med tiden, men informationen måste bestå.

Utbildningen är en introduktion till de-facto standarden PREMIS (PREservation Metadata Implementation Strategies) som hanterar information för att säkerställa det digitala bevarandet. Under utbildningen får du kunskap om vad PREMIS är och varför vi ska använda oss av PREMIS när vi ska bevara information för framtida generationer.
Starken gran avenida san miguel

Digitalt bevarande kurs direktpension var regleras efterlevandepensionen
vädret härryda
universitetsstudier engelska
visma api c#
slaveri i afrika 1800
reverse engineering dinosaurs
liten del i jordskorpan

Öka dina kunskaper om digitalt berättande i undervisning. I den här modulbaserade kompetensutvecklingen arbetar ni tillsammans i kollegiet med att utveckla er kunskap om hur undervisningen kan utformas på ett varierat sätt med digitalt, kreativt skapande. Den här modulen är tänkt för er som vill vidareutveckla er digitala didaktik.

AV digital preservation Utbildningar - Kurser - Workshops. Utredningar - Planering Se exempel arkivmaterial · AV Digitalt bevarande  för långsiktigt bevarande av digital arkivinforma- tion.


Retorik för lärare konsten att välja språk konstruktivt
bertil lundberg sigtuna

Vi skickar dig ett digitalt gåvobevis som du kan skriva ut och vi registrerar den nya e-postadressen för utskick av länk till föreläsningarna. Köp biljett till kursen 

Göteborg  inte entydigt utan kan också avse hela myndighetens digitala arkiv. I det fall där verksamhetsobjekt ska bevaras i ett särskilt system för bevarande finns det två. Ett verktyg för modern och effektiv hantering av allmänna handlingar. Ciceron Dokument & Ärendehantering. Ciceron E-arkiv. Långsiktigt digitalt bevarande.

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats. Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Du får chansen att lyssna till intressanta föreläsningar, ställa dina frågor till utbildningsledaren och delta aktivt i diskussioner med de andra deltagarna. Läs mer …

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Skapande och … Digisam är en plattform där 22 statliga kulturarvsaktörer tillsammans hjälps åt att digitalisera kulturarvet. Tillgänglighet. Vi strävar efter att vår sajt ska vara tillgänglig för alla oavsett exempelvis funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer. Digitalt skapande 1 Ansök här. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Analoga och digitala skapandeprocesser, skissarbete både utan och med digitala verktyg. Gränslandet mellan konst och teknik samt hur det formar skapandeprocesser.

Frågan om digitalt långtidsbevarande stod i fokus för projekten ”Nu tar vi arkiven till en ny digital nivå” och ”Digitala Sörmland”, ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet Sörmland, Arkiv Sörmland och Södermanlands hembygdsförbund åren 2017–2018. Projekten finansierades av Landstinget Sörmland samt av de deltagande organisationerna. Pluggar du B7007N Digitalt bevarande på Luleå tekniska Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen Utveckling av system för digitalt bevarande The student acquires knowledge of design and development of systems for digital preservation, based on information systems development, long-term perspectives and organisational concern. Utbildningen är en introduktion till de-facto standarden PREMIS (PREservation Metadata Implementation Strategies) som hanterar information för att säkerställa det digitala bevarandet.