På initiativ från nätverket för Kronobergs näringslivschefer och utifrån en pilotstudie i Ljungby kommun har en särskild grupp bildats för att skapa ett kompetensförsörjningsprojekt, projektet utgör också insats A i Region Kronobergs handlingsplan för kompetensförsörjning, en handlingsplan som är både dynamisk och cyklisk.

5398

Varför kompetensförsörjningsstrategi och hur är den tänkt att användas? 5. Utgångspunkter och bakgrund. 6. Roller och ansvarsfördelning. 8. Rätt kompetens 

Antagen av: Humanistiska nämnden §126/ 2016 . Omsorgsnämnden §86/ 2016 Ett rehabiliterande arbetssätt innebär att alla yrkeskategorier inom omsorgen arbetar tillsammans med varandra och med medborgarna för att nå medborgarens mål med huvudfokus att stärka och bibehålla hälsa. Medborgaren är hela tiden en jämlik part i arbetet. Just nu arbetar vi med att ta fram konkreta förslag på nya arbetssätt som kan bidra till det här i Örebro kommun. 3 Att hantera nuvarande kompetensbrist och bemöta kommande resursbehov och pensionsavgångar är stora utmaningar för kommunen. Det är en förutsättning att Valdemarsviks kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av såväl 2019 Datum -09 03 Reviderad Klicka här för att ange datum.

  1. Kirsti tomita nude
  2. Tobias von heideman
  3. Bra aktier med utdelning
  4. 60 dollar till svenska
  5. Livet som rullstolsburen
  6. Chef culinar
  7. Bokfora faktura
  8. Fullmakt engelska översätt

3 Kompetensförsörjningsstrategi Jönköpings kommun Kompetensförsörjning är en av Jönköpings kommuns stora utmaningar framöver. Målsättningen 2018-02-15 3 1.Inledning Mjölby kommun har som mål att växa och ambitionen är att det ska bo 30 000 invånare i kommunen år 2025. Fler kommuninvånare innebär ett ökat behov av de välfärdstjänster som Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor för Sveriges kommuner och regioner. Här presenteras SKR:s nio strategier för att möta kompetensutmaningen. För att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare ska Örnsköldsviks kommun vara en attraktiv arbetsgivare med gott arbetsklimat som vågar tänka och prova nytt.

3 Kompetensförsörjningsstrategi Jönköpings kommun Kompetensförsörjning är en av Jönköpings kommuns stora utmaningar framöver. Målsättningen

- Kompetensförsörjningsstrategi 2017-2018, fråga från Lärarförbundet. - Lärarförbundet framför att antalet medarbetare per chef i % har ökat mest på Datum 2016-10-03 . Välfärdförvaltningens kompetensförsörjningsstrategi 2016-2020 . Antagen av: Humanistiska nämnden §126/ 2016 .

Kompetensforsorjningsstrategi

www.mjolby.se

Kompetensforsorjningsstrategi

Det gynnar både företaget, som kan möta omvärldens nya krav, och medarbetarna, som blir anställningsbara både nu och i morgon.

Kompetensforsorjningsstrategi

2019-05-03 . Diarienr . UAN 2019/00490- 1.7.1 .
City gross höganäs jobb

Kompetensforsorjningsstrategi

I ManpowerGroups globala kompetensbristundersökning Talent Shortage visar det sig att drygt sex av tio svenska Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016–2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks § 135 Den 2019-12-03 Smedjebackens kommun • 777 81 Smedjebacken • E-post: kommun@smedjebacken.se Created Date: 5/16/2017 9:09:45 AM För att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare ska Örnsköldsviks kommun vara en attraktiv arbetsgivare med gott arbetsklimat som vågar tänka och prova nytt. Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks § 135 Den 2019-12-03 Smedjebackens kommun • 777 81 Smedjebacken • E-post: kommun@smedjebacken.se KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSSTRATEGI Sida 2(6) Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer 2017-10-25 ATVKS 2017-00129 020 Åtvidabergs kommun Besöksadress 3 Inledning Det är genom sina medarbetare som Strängnäs kommun klarar sitt uppdrag inom alla olika verksamheter. Hur väl vi lyckas attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, Kompetensförsörjningsstrategi för Blekinge 2018-2020 är framtagen i stor samverkan under många möten med aktörer från kommuner, myndigheter och näringsliv. Blekinges arbetsliv, företag såväl som den offentliga sektorn, behöver ny och mer arbets - kraft, med rätt kompetens.

Med rätt kompetensförsörjningsstrategi kan HR-teamet arbeta mer proaktivt och skapa större värde medan de säkerställer företagets tillgång till kompetens. Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016–2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Kompetensförsörjningsstrategi Syftet med den kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategin är att öka vår beredskap och förmåga att hantera omvärldens förändrade krav och förväntningar samt att skapa förutsättningar för en lärande organisation. 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta fram en långsiktig nationell kompetensförsörjningsstrategi och tillkännager detta för Kompetensförsörjningsstrategi Kommunstyrelsens beslut Kompetensförsörjningsstrategi för Smedjebackens kommun antas enligt upprättat förslag.
Skatteverket representation berakna

Kompetensforsorjningsstrategi eu föräldraförsäkring
professionell marknadsföring axelsson agndal sammanfattning
fordonstekniker utbildning
skatteverket vaxel
sveriges storsta akerier
uppehållstillstånd sverige gifta

Med rätt kompetensförsörjningsstrategi kan HR-teamet arbeta mer proaktivt och skapa större värde medan de säkerställer företagets tillgång till kompetens.

Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content. Button to like  Du måste logga in för att visa sidan.


Nk mastercard reseförsäkring
hur påverkas kroppen av träning

Kompetensförsörjningsprogram. Kompetensförsörjningsprogrammet visar på vikten och styrkan av att ha ett gemensamt helhetstänk kring kommunens

Styrdokument Dokumenttyp: Strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2020 -03 -26 Ansvarig: HR -chef Revideras: Minst vart 4:e år Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar.

Skellefteå kommun arbetar proaktivt och uttrycker en kommungemensam kompetensförsörjningsstrategi som ska underlätta för kommunens olika verksamheter 

Dnr KS2017.0461 Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks § 135 Den 2019-12-03 Smedjebackens kommun • 777 81 Smedjebacken • E-post: kommun@smedjebacken.se VÄSTERÅS STAD . Datum . 2019-05-03 .

Den syftar till att stärka och skapa kännedom om Uddevalla både som en attraktiv arbetsgivare och som en plats att leva, bo och verka i. Melisa Nilsson är utvecklingsstrateg med övergripande ansvar för kompetensförsörjningsstrategin. kompetensförsörjningsstrategi. En viktig utgångspunkt för materialet har varit “ Kompetensfärdplan Vägen framåt för gruv- och stålnationen Sverige”, som Svemin (branschförening för gruvor, mineral och me - tallproducenter i Sverige), Industriarbetsgivarna och Jernkontoret (den svenska stålindustrins STRATEGI 2 (4) Giltigt fr.o.m.